Daňová evidence
Podvojné účetnictví
Mzdy
Daňové poradenství
Zastoupení firem


Naše firma poskytuje komplexní služby v oblasti účetnictví a zpracování daní. Ať se jedná o  účetnictví, daňovou evidenci či daňové poradenství, budeme se vždy snažit vyhovět vašim požadavkům. Zpracování dat probíhá na profesionální softwaru, do kterého firma investuje desetitisíce ročně. Samozřejmostí je pro nás účast na školení o používaném softwaru či školení o novelizacích zákona a jeho aplikací do praxe. Výstupní data Vám můžeme dodat tištěnou formou, internetem či faxem.

Samozřejmostí je dodržování taktnosti a mlčelivosti o údajích Vaší firmy. Data jsou chráněna  softwarovou formou proti napadení z internetu a intranetu.

Naši zákazníci podnikají v oboru zemědělství, finančnictví, strojírenství, stavebnictví, dopravy, cestovního ruchu či služeb pro motoristy,. Ať se jedná o příspěvkové organizace, právnické či fyzické osoby je naší snahou vždy vyhovět rozdílným nárokům zákazníků ze všech oborů.

Udržujeme stálé styky s renomovanými účetními a daňovými poradci po celé ČR.

Nabízené služby:

Daňová evidence:

 • daňové příjmy a výdaje
 • knihy pohledávek a závazků
 • evidence majetku
 • zpracování roční uzávěrky
 • zpracování daní (DPH, silniční, z nemovitostí aj.)
 • upozornění na termíny vašich plateb

Podvojné účetnictví:

 • zpracování hlavní knihy, deníku, majetku, zásob
 • zpracování zakázkové evidence
 • vedení salda
 • zpracování roční uzávěrky (včetně příloh)
 • inventarizace jednotlivých účtů před roční uzávěrkou
 • výpočet odpisů
 • zpracování daní (DPH, silniční, z nemovitostí aj.)

Pozn. Vedeme účetnictví včetně vnitropodnikových směrnic (analytická evidence). Do našich služeb spadá i rekonstrukce účetnictví. Veškeré výstupní údaje jsou zpracovávány dle požadavků klienta.

Mzdy:

 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na OSSZ a ZP
 • vedení evidence důchodových karet
 • vedení personální agendy
 • výpočet mezd včetně podkladů pro OSSZ, ZP a  FÚ
 • zákonné pojištění
 • zpracování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • zpracování ročních výkazů
 • personalistika

Pozn. Zpracováváme mzdy i pro velké organizace!

Daňové poradenství:

 • kontrola účetnictví z hlediska daní
 • zpracování daně z příjmů FO i PO
 • zpracování daně z přidané hodnoty
 • zpracování silniční daně, daně z nemovitosti
 • zpracování daně darovací a dědickou

Zastoupení firem při jednání s úřady:

 • registrace k jednotlivým daním
 • zastoupení při kontrole FÚ, OSSZ, ZP